Pytanie
Przedsiębiorca prowadzi komis samochodowy. Zakupił samochód używany od osoby fizycznej za 20.000 zł. Sprzedał ten samochód na fakturę VAT marża w kwocie 30.000 zł osobie fizycznej. Cały obrót w kwocie 30.000 zł. wykazał na kasie fiskalnej jako sprzedaż zwolnioną. Natomiast w rejestrze VAT sprzedaży wykazano tylko marżę i należny VAT w stawce 23%, jak również w deklaracji VAT w poz. 19 i 20 ujęto jedynie marżę netto 8130 zł i należny podatek 1870 zł.
Czy ta transakcja została prawidłowo rozliczona i wykazana w VAT?
Jak prawidłowo wykazać taki obrót w rejestrze i deklaracji VAT?