Pytanie
Czy projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania budynków mieszkalnych o kubaturze łącznej do 1.000 m3, może sporządzić projekt rozbudowy budynku mieszkalnego o kubaturze (części rozbudowywanej) poniżej 1.000 m3, przy czym kubatura części istniejącej i projektowanej wynosić będzie po rozbudowie powyżej 1.000 m3?
Czy zatwierdzenie takiego projektu i wydanie przez urząd – w wyniku odmiennej interpretacji przepisów - decyzji na rozbudowę tego obiektu, stanowi rażące naruszenie prawa, o którym mowa w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.?
Jak należy interpretować pojęcie "rażące naruszenie prawa"?