Pytanie
Czy jeśli wypłacamy wynagrodzenie do 10-go następnego m-ca za m-c poprzedni i odprowadzamy składki do 15-go dnia miesiąca za miesiąc, w którym nastąpiła faktyczna wypłata to zaliczamy wynagrodzenia ze stosunku pracy do kosztów miesiąca, za który są należne, a składki ZUS pracodawcy do kosztów m-ca w którym nastąpiła zapłata?Np. wynagrodzenie za styczeń 2009 r. płatne w do 10 lutego 2009 r., składki ZUS odprowadzone w terminie 15 marca 2009 r. to do kosztów uzyskania przychodów za styczeń 2009 r. zaliczamy tylko wynagrodzenia a składki ZUS pracodawcy stanowią koszt uzyskania przychodów za marzec 2009 r.