Pytanie
Czy premię uznaniową, której wypłata następuje po spełnieniu określonych przesłanek, należy uwzględnić w podstawie dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych?
Czy tego rodzaju premia ma charakter roszczeniowy?
W zakładowym układzie zbiorowym pracy zapisano, że premia uznaniowa określana jest procentowo do stawki wynagrodzenia zasadniczego. Może ona być określona indywidualnie - do wielkości określonej przez Prezesa w danym miesiącu - przez przełożonego na podstawie indywidualnej oceny pracownika. Według zuzp kryteria indywidualnej oceny pracownika to: jakość pracy, terminowość realizacji zadań, oszczędność materiałów, wydajność pracy, właściwe wykorzystanie czasu pracy, zaangażowanie pracownika, zaniżenie kosztów zleceń produkcyjnych, ściągalność należności od kontrahentów - dotyczy pracowników marketingu - przyczynienie się do strat w spółce, innych kryteriów założonych przez przełożonych. Ustalony został przedział procentowy przyznawanej premii. Warunkiem jej wypłacenia jest dobra kondycja finansowa firmy. W umowie o pracę z poszczególnymi pracownikami w punkcie dotyczącym zasad wynagradzania wymieniona została wyplata premii uznaniowej - zapis: wynagrodzenie według stawki osobistego zaszeregowania plus premia uznaniowa, natomiast w regulaminie pracy zapisano: zwiększenie procentowej premii uznaniowej poszczególnych pracownikom może być przyznane przez Zarząd z uwzględnieniem między innymi: wysokiej jakości i wydajności pracy, bezwypadkowej pracy, przestrzegania przepisów BHP i P-poż, bez absencyjnej pracy, wyników ekonomicznych spółki, świąt i rocznic, wniosku bezpośredniego przełożonego, stażu pracy, kreatywności i zaangażowaniu w pracy, dyspozycyjności i lojalności do spółki. Premia jest wypłacana comiesięcznie w różnej wysokości według decyzji Zarządu.