Pytanie
Jesteśmy zobowiązani do sporządzenia ORD-U za 2013 r. Mamy problem z wykazaniem usług niematerialnych (pole 46, C.3). Od spółki powiązanej z Niemiec w ciągu roku otrzymaliśmy faktury za: usługi serwisowe IT, usługi wsparcia IT do systemu komputerowego, usługi szkolenia pracowników przy obsłudze maszyn, usługa medyczna (usługa stomatologiczna) podczas podróży służbowej pracownika, usługi za korzystanie z programu SAP, usługa zniszczenia (utylizacji) towaru.
Które z ww. usług powinny być wykazane jako usługi niematerialne w informacji ORD-U?
Jesteśmy również obciążani notami za: odsetki za nieterminowe płatności, karą za dostarczenie wadliwego towaru, odszkodowaniem za zlikwidowane kartony w związku w wycofaniem wyrobu ze sprzedaży, za uszkodzenie wynajmowanego samochodu we Francji.
Czy ww. obciążenia mają charakter usług niematerialnych i należy je wykazać w polu 46?
Czy premia pieniężna otrzymana od spółki matki (Niemcy) z tytułu osiągnięcia określonego poziomu zakupów surowców powinna też być wykazana jako usługa niematerialna?