Pytanie
Pracodawca otrzymał od pracownicy postanowienie sądu o przysposobieniu małoletniego dziecka w przedmiocie ustalenia osobistej styczności. Z dniem wskazanym w postanowieniu pracownicy udzielono urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Pracownica poprosiła o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego dziecka, informując jednocześnie, że po czasie zakończenia postępowania o przysposobienie nastąpi zmiana imienia i nazwiska dziecka.
Czy pracodawcę obowiązuje 7-dniowy termin dokonania zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego czy należy w poczekać na zmianę danych osobowych dziecka?
Czy powinno się dokonywać się zgłoszenia do ZUS dziecka, które posiada jeszcze niezmienione dane personalne?