Pytanie
Centrum handlowo-usługowe prowadzi wynajem pomieszczeń dla: marketów spożywczo – przemysłowych, zespołu kin, zespołu gastronomicznego, sklepów z artykułami przemysłowymi i generuje odpady w ilości ok. 30 Mg/m-c.
Odpady te są zbierane w postaci dwóch strumieni: odpady kuchenne i odpady inne z przewagą opakowań.
Firma odbierająca te odpady ma na miejscu wydzielone, zaprojektowane i wydzierżawione potrzeb pomieszczenie do ich segregacji i kompaktowania na: opakowania z papieru i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych i opakowania wielomateriałowe.
Firma odbierająca, z którą centrum ma podpisaną umowę, traktuje przyjmowane odpady jako zmieszane odpady komunalne pod kodem 20 03 01 i wydaje na nie kartę przekazania odpadu.
Czy takie postępowanie jest prawidłowe w zakresie obowiązujących wymogów prawnych?