Pytanie
Pracownik jest w okresie wypowiedzenia. Firma w grudniu przysłała na maila informacje, że każdy pracownik który przepracował w firmie przynajmniej rok licząc do października otrzyma premie świąteczną w wysokości 300 zł (kartę podarunkową). W mailu nie było informacji o osobach znajdujących się w okresie wypowiedzenia (bez świadczenia pracy). Pracownik z dniem 1 grudnia złożył wypowiedzenie z 3 miesięcznym okresem (jest zwolniony ze świadczenia pracy), ponieważ pracownik miał umowę na czas nieokreślony, pracownik takiej premii nie otrzymał. Pracodawca wskazał, że osoby, które są na wypowiedzeniu nie otrzymują takiej premii. W mailu dot. premii nie było takiej informacji, a pracownik spełnia warunek przepracowania 12 miesięcy licząc do października, ponieważ dopiero w grudniu złożył wypowiedzenie.
Czy firma słusznie nie dała pracownikowi karty świątecznej?
W sierpniu firma zorganizowała konkurs dla pracowników i w regulaminie było zapisane, że są nagrody w wys. 500 zł netto. Sklep pracownika taki konkurs wygrał więc w październiku sklep otrzymał nagrodę a w listopadzie został zabrany podatek za to. Ale w regulaminie było napisane, że są to kwoty netto.
Czy takie zachowanie było zgodne z przepisami?
Czy zgodne jest z prawem jest to, że pracownicy z premii sprzedażowych spłacają braki inwentaryzacyjne?