Pytanie
Pracownik odbywa podróż służbową prywatnym samochodem.
Jak należy ją rozliczyć w przypadku gdy ilość kilometrów w 2 strony wyniosła 820 km?
Zapewniony był nocleg i pełne wyżywienie. Dodatkowo pracownik poniósł koszt opłat za autostrady (udokumentowany paragonami) oraz opłatę za parking (faktura VAT).
Do jakiej wysokości można zaliczyć koszty podnóży służbowej do kosztów uzyskania przychodów?
Czy można wliczyć w koszty tylko kwotę 685,36 zł (820 km *0,8358 zł)?
Czy do tej kwoty można doliczyć jeszcze wydatki za przejazd autostradami i opłaty za parking?
W jaki sposób dokonać zwrotu całości wydatków aby stanowiły koszt firmy?