Pytanie
W szkole od dnia 1 września nastąpiły zmiany organizacyjne, w związku z powyższym pracownikom obsługi został zmniejszony wymiar zatrudnienia z pełnego etatu na 3/4. W większości przypadków pracownikom tym przysługiwał urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni, tylko jednej osobie 20 dni. Jak prawidłowo wyliczyć im urlop w tym roku? Z moich wyliczeń wynika, że przy urlopie 26 dni za okres od I-VIII będzie przysługiwało 18 dni, natomiast za okres od IX-XII 7 dni, czyli 56 godzin. W sumie w roku 25 dni.
Pracownicy wykonują pracę przez 5 dni w tygodniu po 6 godzin, czy należy rozumieć, że będą mieć 9 dni urlopu po 6 godzin, a jak z końcówką 0,33 z wybraniem (56 godzin/6 godzin)?
Czy jest to zgodne z art. 154 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - dalej k.p.?