Pytanie
Czy na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, pracownikom pedagogicznym zatrudnionym w placówce nieferyjnej przysługuje wyższe lub dodatkowe wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy? Jeżeli tak to jak prawidłowo należy je obliczać?
Placówka powstała z połączenia trzech mniejszych. W jednej z nich, przed reorganizacją pracownicy pedagogiczni za czas przebywania na urlopie wypoczynkowym otrzymywali oprócz wynagrodzenia miesięcznego, dodatkowe wynagrodzenie za czas urlopu. Obliczane było w następujący sposób: składniki wynagrodzenia były dzielone przez 30, a następnie przez 21. Powstała różnica była mnożona przez ilość dni jaką pracownik przebywał w danym miesiącu na urlopie i dodatkowo miał tą kwotę wypłacaną. Rocznie wynosiła ona około miesięcznego wynagrodzenia. Naszym zdaniem jest to nieprawidłowe, jednak pracownicy domagają się nadal wypłacania "wynagrodzenia za urlop".