Pytanie
Osoba jest zatrudniona w starostwie na roboty publiczne.
Czy aby móc zatrudnić tę osobę na stanowisku urzędniczym (podinspektora) należy ogłosić nabór na to stanowisko, czy można ominąć procedurę naboru w tym wypadku awansując tego pracownika zgodnie z art. 20 ustawy o pracownikach samorządowych?
Osoba ta będzie wykonywała podobne zadania jak dotychczas.
Jeśli nie ma takiej możliwości, to czy należy zakończyć obecny stosunek pracy z upływem czasu na jaki jest zawarta umowa (art. 30 § 1 pkt 4 k.p.), wydać tej osobie świadectwo pracy i ogłosić nabór na to stanowisko?