Pytanie
Pracownik jest zatrudniony na stanowisku sprzedawca-kierowca. Jako miejsce pracy wskazano siedzibę pracodawcy.
Czy podróżami służbowymi są wyjazdy poza siedzibę pracodawcy w celu wykonywania pracy tj. w celu sprzedaży towarów odbiorcom firmy?
Pracownik jeździ w takie trasy prawie codziennie (przejeżdża po ok. 200-300 km). Jeździ własnym samochodem (samochód osobowy), pracodawca wypłaca mu ryczałt za używanie własnego auta. Do każdego wyjazdu jest wypisywane poleceniu wyjazdu służbowego, na którym jest umieszczona ewidencja przebiegu pojazdu w danym dniu i liczba kilometrów.
Czy wypłacone pracownikowi kwoty mogą być kosztem pracodawcy?
Czy po stronie pracownika będą one zwolnione z opodatkowania, jako przychody z tytułu zwróconych kosztów podróży służbowych?