Pytanie
Pracownik przepracował w styczniu 3 godziny ponad dobowy wymiar czasu pracy. W lutym złożył pisemny wniosek o zwolnienie od pracy na 2 godziny w celu załatwienia spraw prywatnych i poprosił o rozliczenie tej nieobecności z nadpracowanych godzin. W lutym zamierza jeszcze raz złożyć taki wniosek, wnioskując jednocześnie o rozliczenie nieobecność z nadpracowanych godzin. U pracodawcy obowiązuje czteromiesięczny okres rozliczeniowy. Kodeks pracy mówi o odpracowaniu zwolnień od pracy w celu załatwienia spraw osobistych.
Czy obecny stan prawny pozwala na rozliczenie wyjść w sprawach prywatnych w sposób przedstawiony wyżej?