Pytanie
Pracownik pracuje od 2009 r. Z dniem 14 listopada 2014 r. (ostatni dzień pobierania 6-miesięcznego świadczenia rehabilitacyjnego) zostanie rozwiązana umowa o pracę bez wypowiedzenia z powodu długotrwałej choroby). Pracownik w dniu 6 listopada 2014 r. poprosił o wypełnienie dokumentów do renty z tytułu niezdolności do pracy. Cały komplet dokumentów pracodawca zamierza przygotować na dzień 14 listopada 2014 r., by w dokumentach do uzyskania renty załączyć już świadectwo pracy. Pracodawca chce zatrudnić ponownie tego pracownika od dnia 17 listopada 2014 r. na umowę o pracę pod warunkiem dopuszczenia go do pracy przez lekarza medycyny pracy.
Czy jeśli pracownik otrzyma rentę podczas już nowego zatrudnienia tj. po 17 listopada 2014 r., pracodawca będzie zobowiązany wypłacić odprawę rentową?