Pytanie
Pracownik zatrudniony jest w trzech zakładach pracy, obecnie jest w ciąży. Dwie umowy zostały przedłużone do dnia porodu, trzecia wygasa w dniu 31 sierpnia 2013 r. (lub zostanie przedłużona do dnia porodu). Termin porodu ustalono na dzień 29 sierpnia 2013 r.
Czy jeżeli pracownica urodzi przed datą 31 sierpnia 2013 r. (np 15 sierpnia) to będzie otrzymywać zasiłek macierzyński z trzech tytułów dotychczasowego zatrudnienia, czy tylko z tytułu tej trzeciej umowy, która zakończy się w dniu 31 sierpnia 2013 r. (dwie umowy wygasną z dniem porodu np. 15 sierpnia, a trzecia jeszcze będzie trwała do końca sierpnia)? Czy w takiej sytuacji ZUS nie uzna, że należy się zasiłek tylko w wysokości z tego jednego ostatniego tytułu?
Czy wcześniejsze przejście na macierzyński (przed terminem porodu) dałoby możliwość otrzymywania zasiłku macierzyńskiego po porodzie w wysokości odpowiadającej wynagrodzenia z trzech miejsc dotychczasowego zatrudnienia?