Pytanie
Pracownica, która korzystała z urlopu rodzicielskiego w marcu 2014 r. wróciła do pracy (na 1/4 etatu), więc jej zasiłek macierzyński został proporcjonalnie pomniejszony. Urlop rodzicielski, zgodnie z wnioskiem, miał trwać do września. Jednak pracownica z dniem 30 maja zrezygnowała z dalszej części urlopu rodzicielskiego, a z dniem 31 maja rozwiązała umowę z pracodawcą.
Czy w tej sytuacji, w związku z rezygnacją z urlopu rodzicielskiego przed rozwiązaniem umowy o pracę, pracownica utraciła w całości prawo do zasiłku macierzyńskiego od dnia 30 maja aż do końca (do września)?
Czy w sytuacji, gdyby pracownica rozwiązała umowę, ale nie zrezygnowała uprzednio z urlopu rodzicielskiego - zachowałaby prawo do zasiłku macierzyńskiego aż do września, mimo rozwiązania tej umowy?