Pytanie
Czy pracownik obsługi kobieta urodzona we wrześniu 1958 r. posiada świadectwo wykonywania pracy w szczególnych warunkach w okresie: 1 września 1977 r. do 31 października 1989 r. na stanowisku wymienionym w dziale X poz. 43 pkt 7 wykaz A, 1 listopada 1989 r. do 31 maja 1990 r. na stanowisku wymienionym w dziale X poz. 43 pkt 10 wykaz A, 1 czerwca 1990 r. do 28 lutego 1993 r. na stanowisku wymienionym w dziale X poz. 43 pkt 7 wykaz A. Staż pracy na dzień 4 listopada 2013 r. wynosi 36 lat i 6 miesięcy.
Czy pracownica może złożyć do ZUS wniosek o wcześniejszą emeryturę?