Pytanie
Pracownik w dniu wolnym sobota 29 czerwca 2013 r. usuwał awarię hydrauliczną na budynku przez 2 godziny. W dniu 1 lipca 2013 r. zadzwonił do kadrowej i poinformował o tym fakcie. Poprosił o dzień wolny w dniu 1 lipca 2013 r. Dzień ten był mu niezbędny do załatwienia spraw prywatnych, a pracownik wykorzystał już cały urlop. Wyrażono zgodę. Pracownik wypisał wniosek dopiero w dniu 8 lipca 2013 r., gdyż od 2 do 5 lipca 2013 r. nie zgłosił się do pracy, ani nie podał przyczyny nieobecności. Wypłacane wynagrodzenie jest zawsze w ostatnim dniu roboczym miesiąca. Okres rozliczeniowy jest jednomiesięczny.
Czy pracodawca nie miał prawa udzielić dnia wolnego w związku z tym, że 1 lipca to inny okres rozliczeniowy?
Co grozi w razie kontroli inspekcji pracy?