Pytanie
Pracownica przez 182 pobierała zasiłek chorobowy, następnie przez 360 dni świadczenie rehabilitacyjne, które się skończy 27 lutego 2013 r. W związku z tym pracownica ma niewykorzystany urlop zaległy oraz będzie miała bieżący za 2013 r.
Czy w sytuacji jeśli nie odzyska zdolności do pracy pracodawca może udzielić jej urlopu wypoczynkowego, a następnie rozwiązać umowę o pracę i wypłacić ekwiwalent?
Jak postąpić w sytuacji jeśli pracownik dostarczy zaświadczenie o zdolności do pracy - najpierw skierować na badania kontrolne czy ewentualnie udzielić urlopu zaległego a następnie skierować na badania?