Pytanie
Pracodawca jest jednostką budżetową. Pracownik jednostki przebywa na urlopie bezpłatnym.
Czy jednostka powinna dokonać odpisu na ZFŚS w przypadku, gdy pracownik przebywa cały rok na urlopie bezpłatnym?
Czy w tym czasie ma prawo do korzystania ze świadczeń z ZFŚS?
Jak powinna postąpić jednostka w przypadku, gdy pracownik przebywa na urlopie bezpłatnym przez kilka dni czy tygodni w roku?
Czy należy w takim przypadku dokonać korekty odpisu za czas urlopu bezpłatnego?
Czy w tym czasie osoba ta może korzystać ze świadczeń z ZFŚS?