Pytanie
Pracownik zatrudniony w spółce na podstawie umowy o pracę ma określony region pracy jako obszar całej Polski. Siedziba firmy znajduje się w Poznaniu. Pracownik wykorzystuje swoje prywatne auto do przemieszczania się w celach służbowych zarówno po terenie Poznania jak i po innych miastach Polski.
Czy w związku z powyższym firma może zwrócić pracownikowi koszty dojazdu na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu?
Czy ilość kilometrów, na postawie której zwracane są koszty użytkowania auta należy liczyć od miejsca zamieszkania pracownika, czy od miejsca siedziby firmy?