Pytanie
Pracownicy udzielono urlopu wychowawczego do końca trwania jej umowy o pracę tj. do 31 marca 2014 r. Pracodawca zamierzał, po powrocie pracownicy z urlopu wychowawczego, podpisać z nią kolejną umowę o pracę. Pracownica nie może jednak wrócić w tym terminie i prosi o kolejną część urlopu wychowawczego.
Czy pracodawca może podpisać z pracownicą kolejną umowę o pracę 01 kwietnia 2014 r.?
Czy pracownica może wnioskować o urlop wychowawczy od 01 kwietnia 2014 r.?
Czy pracodawca może zawrzeć z pracownicą kolejną umowę o pracę i w tym samym dniu udzielić jej urlopu wychowawczego?