Pytanie
Spółka z o.o. realizuje projekty unijne i zatrudnia w ramach umowy o pracę pracowników. Jeden z pracowników jest zatrudniony w trzech projektach w tej spółce; w jednym ma umowę o pracę na 1/2 etatu, w drugim na 2/3 etatu, w trzecim na 3/4 etatu.
Czy jest dopuszczalne, by pracodawca zatrudnił jednego pracownika na takie części etatu?
Zakres obowiązków pracownika jest podobny, ale nie taki sam. Dla tego pracownika sporządzane są trzy listy płac, płatne z funduszy różnych projektów.
Czy przy każdej liście płac należy odliczyć koszty uzyskania przychodów?
Ile należy się urlopu temu pracownikowi, gdy na cały etat ma prawo do 26 dni?