Pytanie
Pracownik w kwestionariuszu osobowym w rubryce stan cywilny podał - kawaler. Podał również informację, że jest ojcem 2 dzieci w wieku do lat 14. Pracownik zamierza skorzystać z 2 dni opieki. W oświadczeniu złożonym w tym celu zaznaczył opcję, że "współmałżonek nie korzysta z uprawnień przewidzianych w art. 188 k.p."
Czy pracodawca powinien zweryfikować informację o stanie cywilnym pracownika?
Czy pracodawca może zapytać pracownika czy zawarł związek małżeński?
Czy zgodnie z wpisem w kwestionariuszu jest nadal kawalerem?
Jeśli jest kawalerem, to czy powinien zaznaczyć opcję "jestem rodzicem samotnie wychowującym dziecko"?
Czy pracownik, który płaci alimenty na dziecko, a jest kawalerem może skorzystać z opieki?
Jakie warunki powinien spełnić pracownik?