Pytanie
Czy pracodawca (podmiot wykonujący zadania publiczne) może ujawnić prasie (dziennikarzowi), na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, informacje o stanie zdrowia pracownika (funkcjonariusza publicznego) - dane dotyczące jednostki chorobowej, czasu niezdolności do pracy z powodu choroby, zalecenia czy pracownik powinien leżeć, czy może chodzić - wynikające z zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA, oraz informacje identyfikujące lekarza, który wystawił zaświadczenie lekarskie, a także podmiot leczniczy, w którym lekarz zaświadczenie wystawił?
Prasa zwróciła się o ujawnienie ww. danych osobowych tego pracownika po spowodowaniu przez niego, w przeddzień wystawienia zaświadczenia lekarskiego, kolizji pod wpływem alkoholu. Prowadzone jest w tej sprawie postępowanie przez policję.
Czy do pracownika - funkcjonariusza publicznego - należy stosować jedynie ustawę o ochronie danych osobowych i nie należy ujawniać ww. danych, czy jednak ze względu na ważny interes publiczny, w zaistniałym wypadku, należałoby powód zwolnienia lekarskiego liczbę jego dni (i inne ww. dane) ujawnić?