Pytanie
Pracownik zatrudniony od stycznia 2011 r. na podstawie umowy o pracę przebywa na zwolnieniu lekarskim. W dniu 5 stycznia 2014 r. skończył się przysługujący mu okres zasiłkowy 182-dniowy. Pracownik stara się o świadczenie rehabilitacyjne. Obecnie dostarczył zwolnienie lekarskie do końca stycznia 2014 r.
Czy jego nieobecność należy traktować jako usprawiedliwioną czy nieusprawiedliwioną?
Czy można rozwiązać z nim umowę o pracę za wypowiedzeniem?
Jeżeli tak, to na jakiej podstawie?
Jak należy postąpić w sytuacji rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem i uzyskaniem przez pracownika pozytywnej decyzji o świadczeniu rehabilitacyjnym?