Pytanie
Pracownik ukończył 60 lat i otrzymał decyzję z ZUS o przyznaniu emerytury za pracę w warunkach szczególnych. Obecnie w zakładzie nie występują warunki szczególne. Pracownik nadal jest zainteresowany pracą w zakładzie, ale wystąpił z prośbą o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. Pracodawca chce, by doświadczony pracownik dalej wykonywał swoje obowiązki.
Czy w tej sytuacji pracodawca może nie wyrazić zgody na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron?
Czy wtedy okres wypowiedzenia będzie zależał od stażu pracy?
Czy pracodawca może postąpić w taki sposób?
Czy pracownik będzie otrzymywał emeryturę, gdy nie rozwiąże umowy o pracę?