Pytanie
Pracownica zatrudniona na cały etat jest obecnie w ciąży i przebywała na zwolnieniu lekarskim od 1 października 2013 r. do 28 lutego 2014 r. Dnia 28 lutego 2014 r. pracownica poinformowała, że o odmówiła przyjęcia zwolnienia lekarskiego, a także podjęła dodatkowe zatrudnienie na 1/2, argumentując swoją decyzję krytyczną sytuacją finansową w jej gospodarstwie domowym. Pracodawca nie miał przeciwwskazań, aby pracownica wróciła do pracy, gdyż sam musi ją zastępować.
Czy z prawnego punktu widzenia są ku temu jakieś przeciwwskazania?
Czy fakt, że pracownica odmówiła przyjęcia zwolnienia lekarskiego wpłynie na odpowiedzialność pracodawcy?