Pytanie
Firma posiada ważne do 2020 r. zezwolenie na odzysk odpadów, w którym określono wymagania przewidziane dla zezwolenia na transport i zbieranie odpadów. Decyzja została wydana na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - dalej u.o. z 2001 r. (przedsiębiorca był zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie i transport, ponieważ we wniosku o wydanie zezwolenia na odzysk określił wymagania dla zbierania i transportu odpadów). Decyzja wskazuje w pierwszym punkcie na udzielenie zezwolenia na odzysk odpadów, a w drugim punkcie ustala warunki dla zezwolenia na zbieranie i transport odpadów.
Czy z uwagi na to, ze zezwolenie na odzysk (główne zezwolenie) z mocy prawa w styczniu 2015 r. straci ważność, to zezwolenie na transport też utraci ważność, czy jednak będzie obowiązywać do czasu utworzenia rejestru przez marszałka?
Decyzja nie stanowi, że udziela się zezwolenia na transport, tylko określa się warunki dla transportu.
Czy na tej podstawie można uważać, że zezwolenie na transport straci ważność z chwilą utraty ważności zezwolenia na odzysk?