Pytanie
Orzeczenie sądu zostało wydane już po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na podział działek i na budowę. Kwestia zmiany numeracji wynikła w trakcie postępowania odszkodowawczego za tereny zabrane pod budowę drogi.
Czy pozwolenie na budowę drogi wydane w drodze specustawy drogowej można zmienić zgodnie z art. 155 k.p.a., w sytuacji kiedy zmieniły się numeracje działek i przebieg granic w wyniku postępowania sądowego?
Czy jeśli możliwa byłaby zmiana zgodnie z art. 155 k.p.a., to czy procedura postępowania takiego winna być prowadzona zgodnie ze specustawą drogową (forma obwieszczeń w prasie)?