Pytanie
Spółka prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży kosmetyków. Mamy podpisane umowy agencyjne, gdzie agent prowadzi sprzedaż w imieniu i na rzecz naszej firmy towarów będących naszą własnością. W umowie jest zapis, że agentowi przysługuje prowizja za zgodność zapasów towarowych. Podstawą jest obrót w okresie pomiędzy remanentami pomniejszona o braki remanentowe.
Po rozliczeniu inwentaryzacji nadwyżki księgujemy w przychody niedobory w koszty natomiast niedoborami, które nie można skompensować pomniejszone o nadwyżki nieskompensowane obciążamy agenta wystawiając notę obciążeniowa. Agent wystawia dla nas fakturę na prowizję za zgodność zapasów np.: 1% od obrotu w okresie pomiędzy remanentami, którą księgujemy w koszty uzyskania przychodu.
Czy postępujemy prawidłowo wypłacając agentowi prowizję za zgodność zapasów towarowych?
Czy nasze rozliczenia z agentem są prawidłowo ujęte?