Pytanie
Osoba prowadząca działalność gospodarczą z tego tytułu podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Ze względu na chwilowe trudności z płynnością finansową firmy nie opłaciła składek ZUS za styczeń 2014 r. w obowiązującym terminie, dlatego obecnie nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu.
Czy pomimo zaległości w składkach (za styczeń i luty 2014) ma prawo do zgłoszenia się od nowa do ubezpieczenia chorobowego?
W jakim terminie należy tego dokonać, aby móc skorzystać z zasiłku macierzyńskiego?
Czy wystarczy, że przedsiębiorca dokona zgłoszenia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego od dnia 1 kwietnia 2014 r.?
Termin przewidywanego porodu to 10 maja 2014 r.