Pytanie
Zakład przetwarzania tworzyw sztucznych prowadzi działalność w Polsce. Odbiera odpady od różnych firm z terenu całej Unii Europejskiej i spoza Unii. Firma oddająca odpad tworzywa sztucznego zwróciła się o wystawienie dokumentu potwierdzającego recykling sporządzonego w języku słowackim i angielskim. Nie był to dokument zgodny ze wzorem z rozporządzenia obowiązującego na terenie Polski.
Czy firma może taki dokument potwierdzić?
Co w takim razie z ilościami, jakie zostały potwierdzone?
Czy należy je wykazać w zestawieniach?
Czy kopię druku potwierdzającego recykling podmiot powinien przekazać również do odpowiednich urzędów na terenie Polski?