Czy Polacy faktycznie będą segregować śmieci?

Większość z nas uważa, że dzięki ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Polacy będą segregować śmieci. To z kolei sprawi, że będzie mniej dzikich wysypisk i śmieci w lasach, a więcej odpadów do przetworzenia i ponownego wykorzystania odzyskanych surowców. Tak wynika z opublikowanego wczoraj komunikatu CBOS (86/2013) „Polacy w przeddzień rewolucji śmieciowej”.

Zdecydowana większość badanych (78%) uważa, że ustawa zachęci Polaków do segregacji odpadów i w efekcie więcej odpadów będzie odzyskiwanych, przygotowanych do ponownego użycia i przetwarzanych, a mniej trafiać będzie na wysypiska (75%). Ponad połowa ankietowanych (53%) zgadza się też z opinią, że wskutek wprowadzenia nowych przepisów mniej śmieci będzie wyrzucanych na dzikie wysypiska, porzucanych w lasach itp., ale znacząca jest też grupa (37%), która nie daje temu wiary.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.mos.gov.pl, stan z dnia 25 czerwca 2013 r.

Data publikacji: 25 czerwca 2013 r.