Pytanie
Podatnik osiągał w latach 2009-2011 przychody z emerytury krajowej i emerytury z USA. Z tytułu emerytury polskiej ZUS złożył za podatnika PIT-40 do urzędu skarbowego za te lata. Podatnik otrzymał PIT -11 od banku do którego wpływała emerytura zagraniczna i Informację z Socila Security Administration o pobranym podatku w USA. Jednak podatnik sam się nie rozliczał, a do urzędu wpływał tylko PIT-40 z ZUS.
Czy podatnik może dokonać rozliczenia przychodów z obu emerytur na PIT-36 za te lata i czy to będzie złożenie zeznania, czy korekta zeznania za te lata?
Czy podatnikowi grożą jakieś sankcje za brak rozliczenia przychodu z emerytury zagranicznej?