Pytanie
Podatnicy (małżeństwo) prowadzą osobne działalności gospodarcze. Na cele działalności zakupili lokal, w którym mieści się sklep żony podatnika. Ponieważ odsetki od kredytu są spłacane zarówno przez męża jak i żonę, mąż wystawia faktury sprzedaży dotyczące odsetek, które sam opłaca za kredyt na ten lokal. Podatnicy otrzymują wyciągi bankowe np za styczeń dopiero pod koniec lutego (już po rozliczeniu stycznia), odsetki są pobierane z konta małżonków.
Czy podatnik (mąż) wystawiając fakturę sprzedaży może sugerować się datą otrzymania wyciągu bankowego czy musi się za każdym razem cofać i robić korektę w VAT po otrzymaniu tego wyciągu?