Pytanie
Podatnik prowadził działalność od 2008 r. W 2011 r. działalność została zawieszona. W 2013 r. nie dokonano odwieszenia, więc po dwóch latach zawieszenia została zlikwidowana "z urzędu". Likwidacja miała miejsce we wrześniu, w październiku podatnik otworzył nową działalność o takim samym charakterze i dokonał sprzedaży na rzecz osób fizycznych.
Czy transakcja ta do limitu kasy fiskalnej powinna być traktowana jak u podatnika rozpoczynającego działalność (proporcjonalnie), czy też brać należy pod uwagę cały okres działalności i całą wartość limitu 20.000 zł?
W miesiącu następnym ponownie dokonano zawieszenie działalności.