Pytanie
Od stycznia 2013 r. do lutego 2014 r. wystawialiśmy faktury miesięczne pewnemu kontrahentowi, który prowadził jednoosobową działalność gospodarczą. W lipcu 2013 r. kontrahent przekształcił swoją działalność w spółkę jawną. Zmieniła się nazwa firmy i NIP (inne dane, tj. adres firmy, zakres wykonywanych przez nas usług, ich cena i miejsce wykonywania usługi nie uległy zmianie). Chodzi o wywóz nieczystości stałych. W naszym systemie ta zmiana w lipcu 2013 r. nie została odnotowana i nadal wystawialiśmy faktury za starymi danymi.
Czy musimy wystawić korekty faktur do faktur wystawionych po 1 lipca 2013 r. (będą to korekty faktur zmieniające tylko nazwę i NIP kontrahenta), czy wystarczy jak kontrahent wystawi nam noty korygujące do tych faktur?