Pytanie
Jesteśmy zakładem budżetowym nieposiadającym osobowości prawnej, jesteśmy podatnikiem podatku VAT. Wykonujemy zadania własne gminy dotyczące zarządu komunalnymi zasobami mieszkaniowymi oraz zasobami niemieszkalnymi, zajmujemy się administrowaniem targowiskiem i cmentarzami komunalnymi oraz na zlecenie wspólnot mieszkaniowych zarządzamy ich nieruchomościami. Wpłaty lokatorów mieszkań i innych najemców gminnych są przychodem naszego zakładu. Wpłaty dokonywane są w kasie zakładu lub za pośrednictwem banku. Czynsz za najem lokali mieszkalnych jest zwolniony z podatku VAT, media opodatkowane są według właściwych stawek. Najem lokali użytkowych jest opodatkowany stawką 22%. Na pokrycie kosztów zarządzania targowiskiem, cmentarzami komunalnymi oraz na dofinansowanie remontów w budynkach komunalnych otrzymujemy dotację z gminy. Otrzymana dotacja nie wpływa na cenę świadczonych usług. Usługi świadczone na rzecz wspólnot mieszkaniowych (obsługa ich nieruchomości) są usługami zwolnionymi z podatku VAT. Zakład dokonuje sprzedaży na rzecz osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prawnych. Sprzedaż na rzecz osób fizycznych dotycząca usług w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości nie jest dokumentowana fakturą VAT, dokumentowane fakturą są usługi świadczone na rzecz osób prawnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i innych osób fizycznych na ich żądanie. Udział obrotu z tytułu sprzedaży w zakresie wynajmowania nieruchomości przez osoby fizyczne (z tytułu czynszu i mediów) w obrotach ogółem zakładu w poprzednim roku podatkowym wyniósł 71,5%. Do obrotów ogółem nie jest wliczana dotacja.
W związku z powyższym, nasze pytanie brzmi: czy możemy być zwolnieni z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej bez konieczności fakturowania wszystkich usług?