Pytanie
Jesteśmy spółką z o. o., która zajmuje się handlem. Zatrudniamy pracowników w charakterze przedstawicieli handlowych na terenie całej Polski. Pracownik taki ma w umowie o pracę zapis, że miejsce wykonywania jego pracy to dane województwo inne niż województwo, w którym mieści się siedziba spółki. Spółka nie ma w województwie pracy pracownika swojego lokalu. Pracownik zaczyna i kończy dzień w swoim mieszkaniu. Uzasadnione to jest tym, że rejon który obsługuje pracownik jest w tej części województwa, w której jest mieszkanie, a nie w tej, w której jest siedziba. Pracownik ma do dyspozycji auto firmowe, które nie ma powyżej 3,5 t i nie ma też badania ze stacji diagnostycznej. Złożyliśmy jako spółka w urzędzie skarbowym VAT-26 i prowadzimy ewidencję dla tego auta po to, aby była możliwość odliczania 100% VAT od wydatków z nim związanych, w tym od paliwa.
Czy mamy prawo do odliczania 100% VAT od paliwa i innych wydatków związanych z eksploatacją samochodu, mimo iż pracownik zaczyna dzień i kończy pod mieszkaniem?