Pytanie
1. Czy podatnik, który w zeznaniu rocznym za 2012 r. wykazał stratę w wysokości 15.000 zł ze zbycia samochodu sprzedanego w terminie 5 miesięcy od dnia nabycia, w rozliczeniu za 2013 r. może odliczyć 50% straty tj. 7500 zł?
Co w przypadku, gdy w 2013 r. podatnik osiągnął przychód 10.000 zł ze sprzedaży samochodu w terminie 5 miesięcy od dnia nabycia?
Czy wówczas również może odliczyć stratę w wysokości 7500 i wykazać przychód 2500?
Jak to wykazać w PIT-37?
2. Czy podatnik sprzedający samochód osobowy za 50.000 zł w marcu 2014 r., który nabył w listopadzie 2013 r. za kwotę 30.000 zł, nie posiadający faktur za naprawy, może samodzielnie naliczyć sobie amortyzację i pomniejszyć przychód o niezamortyzowaną część samochodu?
Czy przychód ze sprzedaży należy wykazać w PIT-37, w pozycji inne źródła?