Pytanie
Firma składała deklaracje kwartalne VAT-7K. We wrześniu 2013 r. utraciła status małego podatnika, czego nie zauważyła, a w konsekwencji nie złożyła w ustawowym terminie zgłoszenia aktualizacyjnego VAT-R i sporządziła deklarację VAT-7K za IV kwartał 2013 r. W lutym 2014 r. urząd skarbowy wezwał do złożenia stosownych korekt deklaracji VAT.
Czy w tej sytuacji firma ma prawo do wyboru rozliczania się za okresy kwartalne oraz składania deklaracji VAT-7D?
Czy jednocześnie może złożyć do urzędu skarbowego informację o wpłacaniu w trakcie kwartału zaliczek na VAT w wysokości rzeczywistej?
Od kiedy ma lub traci takie prawo?