Pytanie
Podatnik nieodpłatnie użycza pracownikom samochód służbowy na cele prywatne i udostępnia nieodpłatnie paliwo do napędu tego samochodu. Obrót paliwem silnikowym zgodnie z § 4 pkt 1 lit. m) r.z.k.r.nie objęty zwolnieniem..
Zakładając, że status samochodu użyczonego pracownikowi (ciężarowy do 31 marca, od 1 kwietnia osobowy) nakłada na podatnika obowiązek opodatkowania VAT obrotu z tytułu nieodpłatnego przekazania jego pracownikowi, to czy podatnik będzie miał obowiązek rejestracji takiego obrotu na rzecz pracowników na kasie fiskalnej?
Czy jeśli taki obowiązek wystąpi, to podatnik będzie miał obowiązek ewidencjonować obrót na kasie na rzecz każdego pracownika osobno, czy może zbiorczo za wszystkich pracowników za miesiąc?
Czy jeśli taki obowiązek wystąpi, podatnik będzie miał obowiązek rejestrować sprzedaż paliwa pracownikom, podając ilość i cenę jednostkową paliwa?