Pytanie
Podatniczka świadcząca usługi fryzjerskie wybrała opodatkowanie w formie karty podatkowej. Obecnie zatrudnia jedną pracownicę na podstawie umowy o pracę, a więc nadal przysługuje jej prawo do opodatkowania w formie karty podatkowej.
Czy podatniczka utraci prawo do opodatkowania w formie karty podatkowej, jeśli jej pracownica rozpocznie wykonywanie działalności gospodarczej w tym samym zakresie (usługi fryzjerskie)?
Oczywiście podatniczka, mimo wykonywania działalności przez pracownicę, nadal będzie ją zatrudniać na podstawie umowy o pracę.
Czy rozpoczęcie przez pracownicę działalności w innym zakresie będzie powodować, że podatniczka utraci prawo do opodatkowania w formie karty podatkowej, np. gdy jej pracownica otworzy piekarnię?