Pytanie
Instalacja o mocy poniżej 20 MWt posiadająca 4 kotły WR-2.5, posiada pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza ważne do 2021 r. Aby dotrzymać nowych standardów emisyjnych obowiązujących po 2016 r. – 200 mg/Nm3 przy dotychczasowych 700 mg/Nm3 w zakresie wielkości emisji pyłu - zmodernizowała tylko obecne urządzenia odpylające.
Czy dla opisanej instalacji po modernizacji wymagana jest zmiana pozwolenia, czy tylko informacja do urzędu o dokonanej zmianie? Czy w przypadku wymiany w instalacji posiadającej pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza urządzeń odpylających (na skuteczniejsze) wymagane jest zastosowanie się do art. 76 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - dalej p.o.ś., zgodnie z którym musi być wykonany pomiar wielkości emisji 30 dni po rozpoczęciu rozruchu, czy mają zastosowanie inne przepisy?