Pytanie
Sprzedaliśmy maszynę do Rosji 10 grudnia 2008 r. Odprawę celną dokonała w naszym imieniu agencja celna. 16 grudnia 2008 r. trzymaliśmy pocztą od agencji celnej papierowy wydruk komunikatu IE599 oraz wydruk zawartości pliku ".html".
Czy są to wystarczające dokumenty uprawniające do zastosowania stawki 0%?
Czy też agencja celna powinna była nam przesłać te dokumenty w formie elektronicznej?
Ostatecznie, po naszej interwencji, agencja przesłała nam potwierdzenie w formie pliku ".html" i ".pdf" 24 lutego 2009 r.
W rozliczeniu za jaki miesiąc należało ująć eksport w deklaracji?