Pytanie
Czynny podatnik VAT w ramach jednej umowy zamierza sprzedać kilkanaście budynków i budowli. Spółka chce, żeby powyższa dostawa towarów była opodatkowania podatkiem VAT.
Czy spółka może zgodnie z art. 43 ust. 10 u.p.t.u. złożyć oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży wszystkich budynków i budowli, mimo że niektóre z nich nie mogą korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 u.p.t.u.?
Czy grożą spółce jakieś sankcje karno-skarbowe za złożenie oświadczenia zgodnie z art. 43 ust. 10 u.p.t.u., dotyczącego budynków i budowli, które nie spełniają warunków do zwolnienia o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 u.p.t.u.?
Czy oświadczenie złożone na podstawie art. 43 ust. 10 u.p.t.u. może dotyczyć kilku budynków oraz budowli, których sprzedaż nastąpi w różnym czasie?