Pytanie
Klientka złożyła wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2014/2015. Klientka jest mężatką, ale nie żyje z mężem i ma zasądzone alimenty na córkę. Mąż klientki nie chce dać jej zaświadczenia Urzędu Skarbowego o swoich dochodach uzyskanych w 2013 r. oraz wypełnić oświadczeń stanowiących załączniki do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego (załącznik Nr 6 i 7).
Czy ośrodek może wystąpić do Urzędu Skarbowego o wyżej wymienione zaświadczenie?
Czy można wezwać męża klientki w celu wypełnienia oświadczeń?