Pytanie
Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów nie określa wzoru wniosku.
Czy organy mogą same opracować taki wniosek i czy osoby ubiegające się powinny składać 2 wnioski, tj. jeden wnosząc o wypłatę za okres od 1 lipca 2013 r. do 14 maja 2014 r. wraz z odsetkami i do tego wniosku oświadczenie strony a drugi na okres od 15 maja do ważności orzeczenia i do tego wniosku wnosimy do OPS o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego i w związku z tym 2 decyzje?